bootcamp referencia

Lubica's bootcamp

Projekt Bootcamp bol zadaný zahraničným klientom, ktorý pôsobí v oblasti fitness. Pozostával z vytvorenia loga, printového materiálu a prípravy návrhu webovej stránky. Celý projekt bol vypracovaný s motívom dynamiky a pohybu, ktorý ma vyvolať.

brand
others
bootcamp referencia bootcamp referencia bootcamp referencia bootcamp referencia