medved referencia

Genetický výskum medveďa

Projekt Genetický výskum medveďa pozostával z redizajnu loga, ktoré reprezentuje výskum medveďov na Slovensku pod záštitou Lesníckej fakulty na Technickej univerzite vo Zvolene. Dizajn loga zároveň vychádzal z dizajnu loga Technickej univerzity vo Zvolene.

brand
others
medved referencia medved referencia medved referencia medved referencia